Iwona Nowak
Prezes
Krystyna Rudnicka
Vice Prezes
Grzegorz Chłodny
Sekretarz
Iwona Zawadzka
Skarbnik
Dominika Zielińska
Członek