Tadeusz Burek
Prezes
Iwona Nowak
Vice Prezes
Renata Basiakowska
Sekretarz
Karolina Kułaga
Skarbnik
Grzegorz Chłodny
członek