Tadeusz Burek
Prezes
Iwona Nowak
Vice Prezes
Krystyna Rudnicka
Sekretarz
Iwona Zawadzka
Skarbnik
Grzegorz Chłodny
Członek