Serdecznie zapraszamy  na zajęcia osoby z zaburzeniami psychicznymi (t.j. osoby chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych (np. autyzm).Zapewniamy możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności w ramach pracowni:

  • hafciarsko krawieckiej,
  • komputerowej,
  • plastycznej,
  • stolarskiej,
  • kulinarnej,
  • wizażu.

Nasi podopieczni korzystają  również z indywidualnej lub grupowej terapii psychologicznej, rehabilitacji oraz masażu.

Przy Ośrodku działa zespół teatralny „Kasta” oraz zespół muzyczny„Vectis”

Prowadzimy aktywne życie społeczne i towarzyskie, wyjeżdżamy do kina, teatru i na wycieczki.

Prowadzenie ŚOW ,,Pinokio” współfinansowane jest ze środków otrzymanych z:

Powiatu Opolskiego

Stowarzyszenia  na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną