Serdecznie zapraszamy  na zajęcia osoby z zaburzeniami psychicznymi (t.j. osoby chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych). Zapewniamy możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności w ramach pracowni:

  • rewalidacyjna 1,
  • rewalidacyjna 2
  • multimedialnej,
  • projektowania i wykonawstwa,
  • teatralna z zapleczem technicznym,
  • gospodarstwa domowego,
  • rękodzieła,
  • przedsiębiorczości

Nasi podopieczni korzystają  również z indywidualnej lub grupowej terapii psychologicznej, rehabilitacji oraz masażu.

Przy Ośrodku działa zespół teatralny „Kasta” oraz zespół muzyczny „Vectis”

Prowadzimy aktywne życie społeczne i towarzyskie, wyjeżdżamy do kina, teatru i na wycieczki.

Prowadzenie ŚOW ,,Pinokio” współfinansowane jest ze środków otrzymanych z:

Powiatu Opolskiego

Stowarzyszenia  na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną