Walne Zgromadzenie Członków SONI

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że działając na podstawie statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Poniatowej celem podjęcia stosownych uchwał w sprawie zatwierdzenia  sprawozdań za 2023 rok.

Obrady Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków rozpoczną się w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 15:00 (w pierwszym terminie) i o godz. 15:15 (w drugim terminie) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Młodzieżowej 6.