mgr Izabela Skowrońska
kierownik
mgr Joanna Czuba
neurologopeda
mgr Emilia Staniak
logopeda
mgr Magdalena Myszak
psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Magdalena Kramek
psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Małgorzata Madejek
oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Anna Majerek-Kulig
fizjoterapeuta
mgr Iwona Wielgos
fizjoterapeuta
mgr Karolina Stachyra
fizjoterapeuta
mgr Dalisława Wójtowicz
fizjoterapeuta
mgr Julia Czuba
psycholog
mgr Tomasz Witkowski
fizjoterapeuta
mgr Edyta Nagnajewicz
fizjoterapeuta
mgr Małgorzata Konior
fizjoterapeuta

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Od początku swojego istnienia Poradnia organizuje zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za psychoruchowy i społeczny rozwój i komunikację małego dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

W ramach Wczesnego wspomagania Rozwoju dziecka Poradnia prowadzi następujące formy terapii:

 • rehabilitację ruchową
 • masaż leczniczy
 • zajęcia psychologiczne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia pedagogiczne
 • terapię Integracji Sensorycznej

Jeżeli Twoje dziecko:

 • jest dzieckiem ryzyka okołoporodowego
 • urodziło się przedwcześnie, miało niedobór wagi i wzrostu
 • bywa niezdarne ruchowo, przejawia zaburzenia czucia, temperatury, dotyku, orientacji przestrzennej
 • jest zdecydowanie inne niż jego rówieśnicy (później siada, chodzi, mówi)
 • przejawia opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • ma problemy z przystosowaniem się do grupy rówieśniczej oraz z opanowaniem wiedzy i nowych umiejętności
 • jest dzieckiem posiadającym problemy rozwojowe wynikające z choroby lub niepełnosprawności

być może powinno zostać objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

Prosimy o kontakt z poradnią , gdzie zostaną Państwo poinformowani o procedurze, jaka obowiązuje podczas starania się o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju zwiększa szanse Twojego dziecka na harmonijny rozwój.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

 • są to zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy i społeczny dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • jest jedna z wielu form pomocy dla małego dziecka i jego rodziny,
 • zajęcia te poszerzają możliwości dziecka, pomagają rodzicom zrozumieć i zaspokoić potrzeby dziecka, dostarczają informacji w jaki sposób stymulować dziecko i jego rozwój oraz wspierają psychicznie rodzinę, umożliwiają dostosowanie się do warunków związanych z pojawieniem się dziecka niepełnosprawnego
 • WWRD nie jest formą zastępczą dla wychowania przedszkolnego (dziecko może równocześnie uczęszczać na oba rodzaje zajęć).

W Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjne w Poniatowej w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, są to:

 • psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
 • logopeda
 • pedagog, oligofrenopedagog
 • fizjoterapeuta
 • masażysta

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte mogą zostać dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością

Wspomaganie rozwoju dziecka należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej.

Drodzy rodzice!

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych Ustawa o Systemie Oświaty gwarantuje każdej rodzinie Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka, czyli fachową pomoc w jego usprawnianiu.

Pomoc jest bezpłatna!