Projekt „Kultura za miedzą” realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”

Jako partner projektu  „Kultura za miedzą” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”, część z nas uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez CKPiT w Poniatowej. My również w ramach projektu przeprowadziliśmy integracyjne warsztaty kreatywne.