Walne Zgromadzenie Członków SONI

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że działając na podstawie statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Poniatowej celem podjęcia stosownych uchwał w sprawie zatwierdzenia  sprawozdań za 2023 rok.

Obrady Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków rozpoczną się w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 15:00 (w pierwszym terminie) i o godz. 15:15 (w drugim terminie) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Młodzieżowej 6.

Projekt „Kultura za miedzą” realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”

Jako partner projektu  „Kultura za miedzą” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”, część z nas uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych przez CKPiT w Poniatowej. My również w ramach projektu przeprowadziliśmy integracyjne warsztaty kreatywne. 

Zawiadomienie

Zawiadomienie
Informujemy, na dzień 25.05.2023 r. zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej Rozpoczęcie Zgromadzenia:
17:00 – I termin
17:15 – II termin

Zawiadomienie

Informujemy, na dzień 03.02.2023 r. zwołuje się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej w celu uzupełnienia składu Zarządu.

Rozpoczęcie Zgromadzenia:

16:00 – I termin

16:15 – II termin

Oświadczenie

W związku z otrzymaną informacją dotyczącą zbiórki pieniężnej, odbywającej się w blokach mieszkalnych w miejscowości Poniatowa, w trakcie której używana jest nazwa „Pinokio”, oświadczamy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, które prowadzi dwie placówki: Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Rewalidacyjną oraz Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” nie organizuje zbiórki pieniężnej w wyżej wymieniony sposób.
Każda próba podjęcia takowej zbiórki bez zgody Stowarzyszenia będzie wiązała się z powiadomieniem organów ścigania.

II Nadwiślańskia Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 10.09.2021 r. wzięliśmy udział w II Nadwiślańskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych która odbyła się w Józefowie nad Wisłą.Miło nam poinfomować, iż Uczestnicy z naszego Ośrodka: Bartosz Jabłuszewski Jan Kosyl zajęli miejsca na podium (3 miejsce)

?

odpowiednio w konkurencjach: bieg

?

oraz

?

siłowanie na rękę.

Pozostali przedstawiciele otrzymali pamiątkowe medale za kibicowanie.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz stworzenie tak wspaniałego wydarzenia :).

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Os%C3%B3b-z-Niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-Intelektualn%C4%85-179598035461597