Oświadczenie

W związku z otrzymaną informacją dotyczącą zbiórki pieniężnej, odbywającej się w blokach mieszkalnych w miejscowości Poniatowa, w trakcie której używana jest nazwa „Pinokio”, oświadczamy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, które prowadzi dwie placówki: Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Rewalidacyjną oraz Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” nie organizuje zbiórki pieniężnej w wyżej wymieniony sposób.
Każda próba podjęcia takowej zbiórki bez zgody Stowarzyszenia będzie wiązała się z powiadomieniem organów ścigania.