Zawiadomienie

Informujemy, na dzień 03.02.2023 r. zwołuje się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej w celu uzupełnienia składu Zarządu.

Rozpoczęcie Zgromadzenia:

16:00 – I termin

16:15 – II termin