Informacja – Rekrutacja- projekty współfinansowane ze środków PFRON

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższej informacji:

Szanowni Państwo,

Jesteśmy fundacją, która ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych
na rynku pracy.

Obecnie działamy na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego
oraz podkarpackiego i prowadzimy rekrutację do następujących
projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszy
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii
koronawirusa!”

„Absolwent w drodze do kariery!”

„Kompetentni na rynku pracy!”

„Gotowi do pracy”

„Pora na pracę!”

„Kompas – kierunek niezależność”

„Kurs na niezależność!”

  „Droga do samodzielności II”

W ramach wymienionych projektów  oferujemy naszym beneficjentom m.in.
szkolenia zawodowe, kursy podnoszące kompetencje zawodowe, warsztaty
kompetencji cyfrowych, wsparcie trenera pracy ,staże zawodowe,
poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy.
Ponadto realizujemy projekty mające na celu aktywizację społeczną
oraz rehabilitacje osób z niepełnosprawnościami.

Nasze działania skierowane są do osób posiadających aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będących  w wieku
aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, w tym
nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy.

Udział w projektach jest nieodpłatny, a ponadto zapewniamy:

    * zwrot kosztów dojazdu,
    * serwis kawowy podczas spotkań grupowych,
    * STYPENDIUM SZKOLENIOWE,
    * STYPENDIUM STAŻOWE.