Aktualności

Informacja – Rekrutacja- projekty współfinansowane ze środków PFRON

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższej informacji:

Szanowni Państwo,

Jesteśmy fundacją, która ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych
na rynku pracy.

Obecnie działamy na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego
oraz podkarpackiego i prowadzimy rekrutację do następujących
projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszy
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii
koronawirusa!”

„Absolwent w drodze do kariery!”

„Kompetentni na rynku pracy!”

„Gotowi do pracy”

„Pora na pracę!”

„Kompas – kierunek niezależność”

„Kurs na niezależność!”

  „Droga do samodzielności II”

W ramach wymienionych projektów  oferujemy naszym beneficjentom m.in.
szkolenia zawodowe, kursy podnoszące kompetencje zawodowe, warsztaty
kompetencji cyfrowych, wsparcie trenera pracy ,staże zawodowe,
poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy.
Ponadto realizujemy projekty mające na celu aktywizację społeczną
oraz rehabilitacje osób z niepełnosprawnościami.

Nasze działania skierowane są do osób posiadających aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będących  w wieku
aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, w tym
nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy.

Udział w projektach jest nieodpłatny, a ponadto zapewniamy:

    * zwrot kosztów dojazdu,
    * serwis kawowy podczas spotkań grupowych,
    * STYPENDIUM SZKOLENIOWE,
    * STYPENDIUM STAŻOWE.

Projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji Orlen

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej realizuje projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na ziemi”. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału grupy osób niepełnosprawnych (mieszkańców powiatu opolskiego), będących uczestnikami Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej, w życiu społecznym Poniatowej poprzez podjęcie przez nich działań na jej rzecz: edukacyjnych, chroniących jej zasoby naturalne, a tym samym wzmocnienie ich pozycji społecznej i łączności ze społeczeństwem. 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą empowerment, która zakłada aktywne uczestnictwo w działaniach osób, na rzecz których są one realizowane. Udział w projekcie wspiera także proces inkluzji jego odbiorców: prezentują się oni bowiem lokalnej społeczności jako pełnowartościowi obywatele, czyli profesjonalizujący swoją wiedzę w określonych obszarach, aktywni, działający spójnie, świadomie i refleksyjnie, posiadający zasoby i dzielący się nimi. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie konieczności i możliwości ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego, jego współpracy z człowiekiem oraz zainicjowanie w tym obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej wzięli udział w warsztatach z ornitologiem. W trakcie warsztatów zapoznali się z gatunkami ptaków występującymi w gminie Poniatowa, poznali budowę budek lęgowych oraz zasady ich rozmieszczenia na budynkach. W sposób szczegółowy ornitolog przedstawił im sylwetkę ptaka jerzyka, miejsca jego występowania, charakterystyczne cechy zachowania, jego status, czyhające na niego zagrożenia oraz kwestie dotyczące ochrony tego gatunku, a zwłaszcza prawidłową budowę budek lęgowych. 

Gdy pozwalają na to zarówno warunki pogodowe, jak i zasady bezpieczeństwa sanitarnego (związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) uczestnicy projektu biorą udział w spacerach ornitologicznych (pod kierunkiem ornitologa). W trakcie spacerów uczestnicy obserwują w warunkach naturalnych ptaki występujące w Poniatowej. 

Ponadto, uczestnicy projektu wykonują zaprojektowane przez siebie budki lęgowe dla jerzyków – zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi w trakcie warsztatów ornitologicznych. Wykonane przez nich budki zostaną zawieszone na wybranych budynkach w Poniatowej co będzie sprzyjało ochronie zasobów naturalnych w gminie Poniatowa. 

Następnie uczestnicy projektu zaprojektują i wykonają atlas wybranych ptaków występujących w Poniatowej – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Przekażą go funkcjonującym w Poniatowej podmiotom edukacyjnym i kulturalnym oraz Urzędowi Miejskiemu w Poniatowej, by mogła z niego skorzystać jak największa liczba mieszkańców gminy Poniatowa oraz osób odwiedzających gminę. 

Uczestnicy projektu swoją wiedzę na temat ptaków występujących w Poniatowej, w tym szczególnie na temat jerzyków przekażą wychowankom Przedszkola Miejskiego w Poniatowej – przeprowadzą mini edukację ornitologiczną.

1%

Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej

KRS 0000012774

Podziękowania – Przegląd Małych Form Teatralnych

„Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz..”Parafrazując słowa piosenki, emocje opadły , a uwierzcie nam – było bardzo ekscytująco

.Czas na podziękowania:

Uczestnikom, którzy wystąpili, a byli to:

– Sylwia Grzymkowska – ŚDS Prawno

– Kabaret „Pod Cytrynką” – ŚDS „Cytrynka” Dorohusk

– Zespół „Sympatyczni” – WTZ Nałęczów

– Łukasz Tadeusz Lisek – WTZ Janowica

Zespół „Figiel” – WTZ Janowica

– Grupa teatralna „Maguta” – WTZ Poniatowa

– Szkolne Koło Teatralne – SOSW im. Ewy Szelburg – Zarembiny – Karczmiska

– Muzyczna Karuzela – SOSW im. Ewy Szelburg – Zarembiny – Karczmiska

– Klasa integracyjna V a – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego – Poniatowa

– Zespół „Łobodoo” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

– Zespół „Vectis” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

– Grupa teatralna „Kasta” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

oraz osobom:

Paweł Januszek vlog –> za pomoc techniczną, dobre słowo i za uśmiech

Eterna Opole Lubelskie P. Piotr Łukasik –> za udostępnienie sali oraz łącza internetowego

Opolskie Centrum Kultury P. Dyr. Małgorzata Borowiak –> za wsparcie i dobre słowo

CMYK DRUK – za wydrukowanie plakatu i nadzór plastyczny

P. Paweł Karczmarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Poniatowa – za wsparcie i skierowane słowo

Zespół PMFT w składzie: Adam Koma, Izabela Kwietniewska, Aneta Wyroślak, Agnieszka bieńko (pomoc plastyczna)

Tym wszystkim, którzy wzięli udział w rozmowach na czacie

Przegląd przeszedł do historii, gdyż po raz pierwszy realizowaliśmy go w formule on – line.Ze statystyk, które otrzymaliśmy, Przegląd zobaczyło ponad 400 osób!

Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia za rok. A poniżej krótka fotorelacja.

Fotoreportaż z wycieczki zorganizowanej w dniach 7 – 9 października 2020r. w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016-2020)”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego

XXII Przegląd Małych Form Teatralnych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, jak co roku, organizuje Przegląd Małych Form Teatralnych. Wydarzenie zaplanowane jest na 27 listopada 2020r. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 tegoroczny XXII Przegląd Małych Form Teatralnych będzie realizowany w formule on-line. 

Transmisja prowadzona będzie na żywo ze studia Eterny w Opolu Lubelskim – pod patronatem Opolska TV. W trakcie tego wydarzenia prowadzący przeniosą widzów w świat sztuki artystycznej osób z niepełnosprawnościami. Swoją twórczość zaprezentują grupy teatralne i taneczne, a także soliści. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i ograniczeniami, które z niej wynikają, podczas najbliższego Przeglądu Małych Form Teatralnych w większości odtworzone zostaną występy archiwalne, zarejestrowane wcześniej – podczas innych występów. 

Przegląd skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które chcą szerzej zaprezentować swoje osiągnięcia, umiejętności i zdolności artystyczne. Głównym celem Przeglądu jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków i możliwości (aktualnie w formule on-line) zaprezentowania swojego potencjału artystycznego. Stanowi on również bodziec do ich aktywizacji pomimo zaistniałej sytuacji uniemożliwiającej bezpośredni kontakt i zaprezentowanie swojej twórczości przed publicznością zgromadzoną na widowni. Zarówno występujący, jak i widzowie będą mogli przekonać się, że istnieje możliwość tworzenia wydarzeń kulturalnych poprzez łącza internetowe i że obecna sytuacja nie ogranicza aktywności artystycznej. 

XXII Przegląd Małych Form Teatralnych będzie transmitowany przez Internet.

Link do wydarzenia zostanie udostępniony na stronie www.soni.org.pl oraz na Fanpage`u Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej na Facebook`u. 

Akcja „Maseczki”

Dzisiaj kolejna partia maseczek 600 sztuk trafiło do szpitala w Poniatowej ??. Pani, która przyjmowała maseczki – kazała przekazać serdeczne podziękowania dla Ośrodka i powiedziała że jak zawsze pięknie zapakowane i na pewno się przydadzą??