Fotoreportaż z wycieczki zorganizowanej w dniach 7 – 9 października 2020r. w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016-2020)”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego