Projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji Orlen

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej realizuje projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na ziemi”. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału grupy osób niepełnosprawnych (mieszkańców powiatu opolskiego), będących uczestnikami Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej, w życiu społecznym Poniatowej poprzez podjęcie przez nich działań na jej rzecz: edukacyjnych, chroniących jej zasoby naturalne, a tym samym wzmocnienie ich pozycji społecznej i łączności ze społeczeństwem. 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą empowerment, która zakłada aktywne uczestnictwo w działaniach osób, na rzecz których są one realizowane. Udział w projekcie wspiera także proces inkluzji jego odbiorców: prezentują się oni bowiem lokalnej społeczności jako pełnowartościowi obywatele, czyli profesjonalizujący swoją wiedzę w określonych obszarach, aktywni, działający spójnie, świadomie i refleksyjnie, posiadający zasoby i dzielący się nimi. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie konieczności i możliwości ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego, jego współpracy z człowiekiem oraz zainicjowanie w tym obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej wzięli udział w warsztatach z ornitologiem. W trakcie warsztatów zapoznali się z gatunkami ptaków występującymi w gminie Poniatowa, poznali budowę budek lęgowych oraz zasady ich rozmieszczenia na budynkach. W sposób szczegółowy ornitolog przedstawił im sylwetkę ptaka jerzyka, miejsca jego występowania, charakterystyczne cechy zachowania, jego status, czyhające na niego zagrożenia oraz kwestie dotyczące ochrony tego gatunku, a zwłaszcza prawidłową budowę budek lęgowych. 

Gdy pozwalają na to zarówno warunki pogodowe, jak i zasady bezpieczeństwa sanitarnego (związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) uczestnicy projektu biorą udział w spacerach ornitologicznych (pod kierunkiem ornitologa). W trakcie spacerów uczestnicy obserwują w warunkach naturalnych ptaki występujące w Poniatowej. 

Ponadto, uczestnicy projektu wykonują zaprojektowane przez siebie budki lęgowe dla jerzyków – zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi w trakcie warsztatów ornitologicznych. Wykonane przez nich budki zostaną zawieszone na wybranych budynkach w Poniatowej co będzie sprzyjało ochronie zasobów naturalnych w gminie Poniatowa. 

Następnie uczestnicy projektu zaprojektują i wykonają atlas wybranych ptaków występujących w Poniatowej – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Przekażą go funkcjonującym w Poniatowej podmiotom edukacyjnym i kulturalnym oraz Urzędowi Miejskiemu w Poniatowej, by mogła z niego skorzystać jak największa liczba mieszkańców gminy Poniatowa oraz osób odwiedzających gminę. 

Uczestnicy projektu swoją wiedzę na temat ptaków występujących w Poniatowej, w tym szczególnie na temat jerzyków przekażą wychowankom Przedszkola Miejskiego w Poniatowej – przeprowadzą mini edukację ornitologiczną.

1%

Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej

KRS 0000012774

Podziękowania – Przegląd Małych Form Teatralnych

„Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz..”Parafrazując słowa piosenki, emocje opadły , a uwierzcie nam – było bardzo ekscytująco

.Czas na podziękowania:

Uczestnikom, którzy wystąpili, a byli to:

– Sylwia Grzymkowska – ŚDS Prawno

– Kabaret „Pod Cytrynką” – ŚDS „Cytrynka” Dorohusk

– Zespół „Sympatyczni” – WTZ Nałęczów

– Łukasz Tadeusz Lisek – WTZ Janowica

Zespół „Figiel” – WTZ Janowica

– Grupa teatralna „Maguta” – WTZ Poniatowa

– Szkolne Koło Teatralne – SOSW im. Ewy Szelburg – Zarembiny – Karczmiska

– Muzyczna Karuzela – SOSW im. Ewy Szelburg – Zarembiny – Karczmiska

– Klasa integracyjna V a – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego – Poniatowa

– Zespół „Łobodoo” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

– Zespół „Vectis” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

– Grupa teatralna „Kasta” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

oraz osobom:

Paweł Januszek vlog –> za pomoc techniczną, dobre słowo i za uśmiech

Eterna Opole Lubelskie P. Piotr Łukasik –> za udostępnienie sali oraz łącza internetowego

Opolskie Centrum Kultury P. Dyr. Małgorzata Borowiak –> za wsparcie i dobre słowo

CMYK DRUK – za wydrukowanie plakatu i nadzór plastyczny

P. Paweł Karczmarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Poniatowa – za wsparcie i skierowane słowo

Zespół PMFT w składzie: Adam Koma, Izabela Kwietniewska, Aneta Wyroślak, Agnieszka bieńko (pomoc plastyczna)

Tym wszystkim, którzy wzięli udział w rozmowach na czacie

Przegląd przeszedł do historii, gdyż po raz pierwszy realizowaliśmy go w formule on – line.Ze statystyk, które otrzymaliśmy, Przegląd zobaczyło ponad 400 osób!

Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia za rok. A poniżej krótka fotorelacja.

Fotoreportaż z wycieczki zorganizowanej w dniach 7 – 9 października 2020r. w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016-2020)”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego

XXII Przegląd Małych Form Teatralnych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, jak co roku, organizuje Przegląd Małych Form Teatralnych. Wydarzenie zaplanowane jest na 27 listopada 2020r. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 tegoroczny XXII Przegląd Małych Form Teatralnych będzie realizowany w formule on-line. 

Transmisja prowadzona będzie na żywo ze studia Eterny w Opolu Lubelskim – pod patronatem Opolska TV. W trakcie tego wydarzenia prowadzący przeniosą widzów w świat sztuki artystycznej osób z niepełnosprawnościami. Swoją twórczość zaprezentują grupy teatralne i taneczne, a także soliści. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i ograniczeniami, które z niej wynikają, podczas najbliższego Przeglądu Małych Form Teatralnych w większości odtworzone zostaną występy archiwalne, zarejestrowane wcześniej – podczas innych występów. 

Przegląd skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które chcą szerzej zaprezentować swoje osiągnięcia, umiejętności i zdolności artystyczne. Głównym celem Przeglądu jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków i możliwości (aktualnie w formule on-line) zaprezentowania swojego potencjału artystycznego. Stanowi on również bodziec do ich aktywizacji pomimo zaistniałej sytuacji uniemożliwiającej bezpośredni kontakt i zaprezentowanie swojej twórczości przed publicznością zgromadzoną na widowni. Zarówno występujący, jak i widzowie będą mogli przekonać się, że istnieje możliwość tworzenia wydarzeń kulturalnych poprzez łącza internetowe i że obecna sytuacja nie ogranicza aktywności artystycznej. 

XXII Przegląd Małych Form Teatralnych będzie transmitowany przez Internet.

Link do wydarzenia zostanie udostępniony na stronie www.soni.org.pl oraz na Fanpage`u Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej na Facebook`u. 

Akcja „Maseczki”

Dzisiaj kolejna partia maseczek 600 sztuk trafiło do szpitala w Poniatowej ??. Pani, która przyjmowała maseczki – kazała przekazać serdeczne podziękowania dla Ośrodka i powiedziała że jak zawsze pięknie zapakowane i na pewno się przydadzą??